O asociaci

Asociace výrobců signmakingu byla založena v roce 2007 jako oborové sdružení pro firmy, instituce a jednotlivce pohybující se v oboru signmakingu (viz Co je to signmaking).

Asociace je určena především výrobcům signmakingu tedy výrobcům foliové grafiky, světelných reklam, tištěné grafiky, informačních a orientačních systémů a dále firmám, které se zabývají potiskem autoplachet, sítotiskem a dalšími technologiemi z oboru. Jsme však otevřeni i dalším firmám a jednotlivcům, kteří se zajímají o obor signmakingu, působí v něm či s ním úzce spolupracují.

Cíle asociace

  • Rozvoj oboru především získáváním a předáváním informací, aktualit a novinek. Organizování odborných seminářů pro členy i zájemce z řad ostatních firem.

  • Zavádění standardů jak v oblasti technické a výrobní tj. zavést určité standardizované postupy v přístupu k realizaci zakázek a terminologii. Stanovení etických standardů v konkurenčním souboji.
  • Rozvoj komunikace mezi jednotlivými subjekty např. při předávání informací o neplatičích či zájemcích o zaměstnání a rozšíření možností spolupráce.

Členství v asociaci

Členství v asociaci je řádné nebo přidružené.

  • Řádným členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která působí v oblasti výroby či zprostředkování dodávek signmakingových produktů.
  • Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která působí v oblasti signmakingu.

Pro zájemce o členství je zde k dispozici přihláška.

Stanovy asociace

Stanovy.pdf